Co to jest trening mentalny?

Coraz częściej słyszy się i czyta na temat treningu mentalnego. Ciężko jednoznacznie zdefiniować ten modny termin, ale najogólniej rzecz biorąc, jest to praca nad zmianą sposobu myślenia. Jest za nią odpowiedzialny trener mentalny.

Na czym polega trening mentalny?

Trening mentalny opiera się na bliskiej pracy z człowiekiem, poznając jego postawy i zachowania. Jego głównym celem jest zmiana sposobu myślenia, która ma przełożyć się na efektywność działań i osiągniecie sukcesu. Trening mentalny to podejście, którego dążeniem jest zmiana w sposobie myślenia. Bazuje ona na różnego rodzaju praktykach. Wśród nich wystarczy wymienić wizualizacje, a czasem nawet hipnoza. Przez niektórych trening mentalny jest określany mianem coachingu, ponieważ rolą trenera mentalnego jest zadawanie pytań i mentoring. Sposób pracy trenera mentalnego jest rzeczywiście bardziej zbliżony do coacha aniżeli psychologa. Niewątpliwie wymaga jednak od niego dużej wiedzy i doświadczenia. Czas treningu jest dosłownie wysiłkiem, ale na poziomie umysłowym.

Kto najczęściej korzysta z treningu mentalnego?

Trening mentalny jest dla każdego, co oznacza, że mogą z niego korzystać zarówno osoby chcące dokonać zmian w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jednak obecnie najczęściej z pomocy trenera mentalnego korzystają sportowcy. Wynika to z faktu, że jest to specyficzna dziedzina, w której osiąganie wyników jest zdeterminowane odpowiednim nastawieniem. Trening mentalny ma ogromne znaczenie w sporcie, niezależnie od tego, jaka jest to dyscyplina. Jego głównym zadaniem jest zmotywowanie danej osoby i wyzwolenie z niej energii do działania. Zaletą treningu mentalnego jest indywidualne podejście i dobranie określonych metod. Jest to jeden z powodów, dla którego trening cieszy się coraz większą popularnością i prognozuje się, że wciąż będzie ona wzrastać. To przede wszystkim doskonałe ćwiczenie umysłu, które pobudza jego różne obszary, a co za tym idzie również funkcje. Dzięki temu możemy spojrzeć na pewne sytuacje z innej perspektywy.