Jak pracuje się Polakom w Belgii?

Belgia to państwo bardzo charakterystyczne i nietypowe jeśli chodzi o warunki pracy, głównie z uwagi na swoje rozdrobnienie mniejszości językowych. W Belgii obowiązują na ulicy oraz w urzędach trzy różne języki, więc w zależności od pochodzenia oraz wykształcenia swojego rozmówcy, konieczne jest władanie językiem francuskim, flamandzkim bądź walońskim.

Jaka praca Belgia dla Polaka?

Polacy od zawsze odnajdowali się jednak w belgijskich warunkach doskonale i dla wielu rodzin jest to wymarzona praca Belgia pozwala bowiem niejednokrotnie nawet za wykonywanie najbardziej podstawowych usług na rynku, otrzymywać doskonałe wynagrodzenie. Takie wynagrodzenie, które pozwala jednej osobie na utrzymanie całego gospodarstwa domowego na wysokim poziomie ekonomicznym i życiowym.

Dlatego dzisiaj praca w Belgii jest marzeniem dla wielu Polaków, którym nie udało się zaczepić w tym kraju w latach 90-tych i na początku XXI wieku, kiedy to migracja z Polski w kierunku Belgii była najbardziej liczna. Co ważne, polscy pracownicy z tamtego okresu zrobili swoim rodakom doskonałą reklamę ludzi uczciwych, pracowitych i szybko się uczących, więc dzisiaj w Belgii pracodawcy nie mają większych problemów z tym, aby zatrudnić osobę z Polski i dać jej szansę wykazania się na danym stanowisku czy w konkretnej firmie.

Najłatwiej o znalezienie zatrudnienia w Belgii dla pracowników fizycznych, którzy mają już jakieś doświadczenie w branży budowlanej, montażowej czy wykończeniowej. Nawet prace porządkowe, sprzątanie czy opieka nad dziećmi oraz osobami starszymi, jest w przypadku tamtejszego rynku pracy znacznie korzystniejsza finansowo oraz daje satysfakcję, ponieważ w Belgii nie są to zawody traktowane jako gorsze i wykonywane przez osoby o mniejszym znaczeniu. Inkasując godne wynagrodzenie w Belgii można więc jednocześnie czuć się bardzo sprawiedliwie traktowanym, a warunki socjalno-bytowe w tym państwie stoją na najwyższym poziomie, dzięki czemu pracownicy zakorzenieni tam po kilku czy kilkunastu miesiącach mogą rozważać nawet sprowadzenie całej swojej rodziny i jej utrzymanie na miejscu.