Alimenty bez rozwodu – czy to możliwe?

Rozwód rodziców i podział rodziny to najbardziej traumatyczne wydarzenia, jakie mają miejsce w trakcie dorastania dzieci. Kształtują one całe ich przyszłe życie, dlatego maleństwa zamiast cieszyć się każdym dniem i zabawą, zmagają się z wieloma emocjami oraz błędami dorosłych. Sprawa alimentów to jeden z niezbędnych tematów do rozmów, kiedy dwoje ludzi się rozstaje.

W jaki sposób uzyskać pieniądze na dzieci w przypadku rozstania rodziców?

Jeśli małżonkowie nie zdecydują się na rozwód, nie można przyznać alimentów dla rodzica, który podejmuje się opieki nad dziećmi, czyli w większości przypadków – kobiety. Jednakże można uzyskać sądowe wyegzekwowanie środków przeznaczonych na utrzymanie nie tylko dzieci, ale również współmałżonka.

To dobry moment, żeby przypomnieć, jakie zadania obowiązują każdego małżonka (narzucone są przez kodeks rodzinny i opiekuńczy). Chodzi o wspólne pożycie, obowiązek wzajemnej pomocy, obowiązek zachowania wierności oraz współdziałanie dla dobra rodziny. Celem małżeństwa jest zaspokojenie wszystkich potrzeb rodziny, wychowanie dzieci oraz praca we wspólnym gospodarstwie. Kiedy jeden bądź kilka obowiązków małżonków zaczyna szwankować, oznacza to rozluźnienie więzi między dwoma dorosłymi osobami. Ludzie przestają się darzyć sympatią, później wygasa uczucie i następuje zakończenie związku małżeńskiego. Właśnie w takiej sytuacji przyda się dobry adwokat Kraków to jedno z miast w Polsce, gdzie odsetek rozwodów jest naprawdę wysoki. W sytuacji, kiedy jeden z małżonków nie wywiązuje się z omówionych powyżej obowiązku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwrócić się do sądu o uzyskanie świadczeń pieniężnych, ale jednocześnie nie orzekać rozwodu. Chodzi jedynie o część dochodu, czyli działanie jest o wiele mniej skomplikowane niż w przypadku sądzenia się o przyznanie alimentów.

Pozew i wysokość alimentów bez rozwodu

Do sądu można skierować specjalny pozew, który umożliwia zaspokojenie potrzeb rodziny. Właściwa instytucja powinna mieścić się na obszarze zamieszkania osoby składającej pozew. Złożenie wniosku nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Aby sprawa została szybko rozstrzygnięta, wymaga się dowodów, które potwierdzą koszty umożliwiające funkcjonowanie rodziny (rachunki, faktury i inne). Decyzja sądu może nakazać przekazywanie miesięcznej wypłaty na rzecz małżonka, który skierował pozew są sądu. Jednakże, sąd ma również możliwość zadecydowania, że wypłata będzie przekazywana bezpośrednio od pracodawcy, chociaż dotyczy to zdecydowanie mniejszej ilości spraw.

Nie ma jednej zasady odnośnie kwoty zalecanej przez sąd, gdyż jest ona uwarunkowana dochodami uzyskiwanymi przez pozywanego współmałżonka oraz ogólną sytuacją finansową rodziny. Najważniejsze jest, żeby oboje małżonków żyli na takim samym poziomie. Kiedy wziąć pod uwagę małżeństwo, w którym pracuje tylko jedna osoba, nie powinna ona żyć na gorszym poziomie od osoby, która więcej zarabia. Dlatego alimenty bez rozwodu przyznaje się zarówno w sytuacji, kiedy w małżeństwie są dzieci, jak również w przypadkach, kiedy ich nie ma.

Alimenty a separacja

W sytuacji, kiedy małżonkowie nie mieszkają razem, ale jednocześnie separacja nie została jeszcze stwierdzona, istnieje szansa na uzyskanie środków, które znane są jako alimenty bez rozwodu. Kiedy nie nastąpiła udokumentowana separacja, sąd wyznacza jaką kwotę małżonek musi opłacić, pieniądze są przekazywane na wychowanie i zapewnienie podstawowych potrzeb dzieci.

Z kolei w przypadku, gdy sąd wydał decyzję o separacji, jeden z małżonków ma prawo ubiegać się o alimenty uzyskane od winnego małżonka. Separacja jest w stanie w znaczący sposób pogorszyć sytuację jednej z osób, co stanowi rzetelne uzasadnienie do uzyskania dodatkowych środków pieniężnych od byłego partnera. Sąd zawsze broni niewinnego małżonka, który został opuszczony oraz w związku z nową sytuacją , jest bez środków do życia.