Detektory w obróbce cieplnej

Działy przemysłowej obróbki cieplnej metali, ze szczególnym uwzględnieniem węgloazotowania stali, są to obszary, gdzie występują szczególne zagrożenia. Największymi zagrożeniami są jednak ryzyka pożaru, wybuchu oraz zatrucia. Wynika to z faktu wykorzystywania w procesach wysokich temperatur oraz niebezpiecznych gazów technologicznych.

Jakie gazy technologiczne są wykorzystywane w procesie węgloazotowania stali?

Gazy, jakie są wykorzystywane w procesie obróbki cieplnej, możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszymi są gazy, które możemy spokojnie określić jako gazy technologiczne. Druga grupa to gazy robocze, które powstają w wyniku rozkładu gazów technologicznych. Często są traktowane na równi z gazami technologicznymi, ale niekoniecznie muszą być do ich wliczane. Należy jednak bezwzględnie brać je pod uwagę. Do pierwszej grupy zaliczamy:
– azot,
– amoniak,
– propan,
– metanol.
W grupie drugiej znajdują się przede wszystkim:
– azot (czysty podawany z zewnętrznego zbiornika oraz powstały w wyniku rozkładu amoniaku),
– dwutlenek węgla,
– tlenek węgla,
– wodór.

Detektor gazów – jakie znajduje zastosowanie w obróbce cieplnej stali?

Detektory gazów są nieodzownym elementem wyposażenia działów obróbki cieplnej. Jest to oczywiste. Wynika to z wymagań bezpieczeństwa, ale detektory gazów pełnią również funkcje kontrolno-pomiarowe w procesach. Gazy technologiczne i robocze nie mogą znajdować się w komorze pieca w byle jakich ilościach oraz w byle jakim stosunku ilościowym. Proces taki zakończyłby się otrzymaniem stali zbyt miękkiej lub zbyt twardej, co jest niedopuszczalne. Zastosowanie detektora gazów pozwala na sterowanie procesem w czasie rzeczywistym i sprawne reagowanie na anomalie i zagrożenia. Detektory gazów, które są wykorzystywane do pomiarów kontrolno-sterowniczych są zazwyczaj detektorami gazów selektywnymi, natomiast te wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa są to detektory mediów multifunkcyjne. Detektory muszą być cyklicznie kalibrowane, serwisowane oraz kontrolowane, aby były pewnym elementem systemów.