Zabójstwo w polskim prawie karnym

Pozbawienie kogoś życia to najcięższe przestępstwo. Życie ludzkie jest najwyższą wartością a zabójstwo godzi w nie w sposób bezpośredni. Dlatego na całym świecie stworzono system przepisów, które charakteryzują ten postępek. Na dodatek w każdym systemie państwowym określone są za to odpowiednie kary.

Istota zabójstwa.

Żeby dobrze zrozumieć na czym od strony prawnej polega zabójstwo, trzeba określić definicję przestępstwa. W polskim Kodeksie Karnym nie ma dokładnej definicji tego zagadnienia, można jedynie na podstawie pierwszego artykułu KK można wywnioskować, że jest to czyn zabroniony pod groźbą kary. Oznacza to, że konsekwencje za ten czyn poniesie osoba, która się go dopuściła. Tak więc zabójstwo zostało sklasyfikowane w prawie stanowionym.  Przestępstwem jest czyn zabroniony, który w polskim ustawodawstwie może przejawiać się w postaci zbrodni lub występku. Ponadto musi być dokonany w okresie obowiązywania przepisów określających karę za jego popełnienie. Tak więc adwokat łódź sprawy karne, na pewno zdefiniuje zabójstwo jako przestępstwo kwalifikujące się pod osądzenie Kodeksu Karnego.

Zabójstwo zawsze jest umyślne.

Czyn ten zawsze jest popełniony z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Znaczy to, że albo sprawca miał konkretny zamiar, albo też powinien się z tym liczyć, że jego działanie może się skończyć śmiercią człowieka. Jeżeli ktoś nieumyślnie spowoduje czyjąś śmierć, nie nazywa się to zabójstwem, tylko nieumyślnym spowodowaniem śmierci.

Te wszystkie definicje dotyczą klasycznego zabójstwa, gdzie sprawca działał w konkretnym zamiarze. Jednak mogą tutaj być różne sytuacje, gdzie na przykład jedno uderzenie w obronie własnej, lub w celu powstrzymania kogoś przed popełnieniem przestępstwa, skutkuje śmiercią. Wtedy mamy do czynienia z zabójstwem w obronie własnej. Na dodatek zazwyczaj przy tego typu sytuacjach ma miejsce silne wzburzenie emocjonalne. Wtedy klasyfikacja czynu nie jest już taka prosta i należy go rozpatrzyć na wielu płaszczyznach.

Czy adwokat łódź sprawy karne może dać odpowiedź na pytanie dotyczące wieku przestępcy?

Polskie prawo stanowi, że pełną odpowiedzialność za przestępstwo może ponosić osoba która ukończyła 17 lat. Sąd wtedy może zastosować inne środki   naprawcze w celu wychowania młodego człowieka. W szczególnych okolicznościach odpowiadać za przestępstwo może osoba, która ukończyła 15 lat. Wtedy nazywa się ją nieletnim przestępcą.